Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 50Wszystkie: 437332

Wybory

Aktualności » Wybory

W dniu 26.03.2018 w sali konferencyjnej  Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Słupsku  odbyło się sprawozdawczo- wyborcze zebranie członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Rolnictwa Oddział Słupsk. Podczas  zebrania dokonano wyboru nowego Zarządu oraz pozostałych agend .

Zostały zatwierdzone sprawozdania z działalności Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego  roku oraz udzielono absolutorium Zarządowi za mijającą kadencję.

W wyniku głosowań do władz stowarzyszenia wybrano następujące osoby:

Zarząd Oddziału:

1.      Bolesław Giczewski – prezes

2.      Zdzisław Kołodziejski – wiceprezes

3.      Jarosław Kapiszka – wiceprezes

4.      Jan Perz – skarbnik

5.      Jan Rozenek – sekretarz

6.      Ryszard Krupa – członek

7.      Magdalena Borowiec – Wieczorek – członek

Komisja Rewizyjna:

1.      Ryszard Steca

2.      Lucyna Woźniak

3.      Czesław Oleś

Sąd Koleżeński

1.      Józef Mak

2.      Kazimierz Jutrzenka

3.      Urszula Papoń

Delegaci na krajowy Zjazd Sitr Odział Słupsk:

1.      Bolesław Giczewski

2.      Magdalena Borowiec – Wieczorek

3.      Jarosław Kapiszka

Przedstawiciele do Rady Regionalnej FSNT NOT:

1.      Bolesław Giczewski

2.      Krystyna Popiel.

Spotkanie było również okazją do złożenia sobie życzeń z okazji Świąt Wielkanocnych i spróbowania jajka i innych specjałów w gronie przyjaciół .

Serdecznie dziękujemy uczestnikom walnego zebrania za liczną obecność oraz gratulujemy nowo wybranym przedstawicielom władz SITR O/Słupsk.