Newsletter

Ogłoszenia
Wizyty
Dziś: 500Wszystkie: 423752

Szkolenie chemizacyjne

Aktualności » Szkolenie chemizacyjne

W dniach 27-28 października br. odbyło się w Koszalinie szkolenie w zakresie „Stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie”.  Wszyscy uczestnicy szkolenia zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. Gratulujemy.
Dla zainteresowanych przypominamy, że nasza organizacja jest wpisana do rejestru podmiotów niebędących przedsiębiorcami, prowadzących szkolenia w zakresie środków ochrony roślin pod nr 22/63/8180. 
Prowadzimy szkolenia w następujących zakresach:

  • doradztwa dotyczącego środków ochrony roślin
  • stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie;
  • integrowanej produkcji roślin;
  • stosowania środków ochrony roślin sprzętem agrolotniczym;
  • stosowania środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie.